צעדים – פיתוח ויישום אסטרטגיות צמיחה בע"מ מלווה ארגונים מנקודת המפנה בה
הם החליטו לפתח ולגבש חזון ואסטרטגיה לביסוס מעמדם העסקי והכנת תשתיות לצמיחה
עתידית, ועד הטמעת האסטרטגיה בכל הממשקים הרלוונטיים בתוך הארגון ומחוצה לו.
אנו מציעים ללקוחותינו דרך ייחודית המבוססת על תהליכים שיטתיים, חשיבה
אנלוגית, רמה גבוהה של הגיון עסקי, קוהרנטיות ועקביות.

לפרטים נוספים ויצירת קשר